O nás

Autor: Olí <oli.vachova@centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 09. 2008

Základní článek Hnutí Brontosaurus Campanula Barbata, o.s.

Campanula Barbata (latinský název pro zvonek vousatý - vzácný endemit jesenické krajiny) je neziskové občanské sdružení lidí, kteří se pokoušení hledat hodnoty slučitelné s trvale udržitelným životem a vytvářet lidsky naplňující společenství.

Naše činnost se sestává zejména z pořádání víknednových a prázdninových akcí pro mladé lidi, jejichž program většinou tvoří ekologicky prospěšné práce (nejčastěji sázení stromků, kosení luk, oprava památek) a aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, prožitek přírody, přirozených mezilidských vztahů v malém společenství, na přinášení radosti... a tak...